Jdi na obsah Jdi na menu
 


Velmi děkujeme prodejně Super Zoo z Pardubic, kteří pro náš útulek zorganizovali další sbírku a bylo tímto možno zakoupit další speciální krmeni pro Polly a pochoutky pro ostatní pejsky.

 

Velmi děkujeme prodejně SUPERZOO Pardubice 1 za uspořádání sbírky pro náš útulek a všem lidem, kteří na tuto sbírku přispěli!!! Děkujeme Vám!heart

 

Velké díky vše dobrým lidem, kteří v tento vánoční a novoroční čas finančně přispěli na chod našeho útulku!heart

Děkujeme moc všem, kdo přijeli do útulku osobně a darovali útulkáčkům potřebné věci.heart

Moc děkujeme pořadatelům Dog-maratonu panstvím knížete Auersperga, kteří pro náš útulek uspořádali sbírku při této víkendové akci!!! Děkujeme!

 

Za finanční příspěvek velmi děkujeme firmě VOBO ze Sloupna! Děkujeme!!!

Děkujeme moc za krmivo a pamlsky paní Markové a rodině Kreminových.

Za finanční příspěvek velmi děkujeme panu Stehnovi, panu Sulanskému.  

Moc děkujeme

paní Kreminové za darované krmivo!!!

 

Děkujeme dětem ze ZŠ Školní náměstí Chrudim za finanční dar, který děti věnují našim pejskům z prostředků získaných za sběr pomerančové a citronové kůry!!! 

 Za finanční příspěvek moc děkujeme panu V. Čižinskému!!!

Moc děkujeme za finanční příspěvky firmám Renault Boháč, VOBO Sloupno, paní Kolíkové A., Koláríkové D., Juppové M. a paní Příhodové Z. , paní Jirkové, Svobodové a kolektivu. Všem dárcům velmi děkujeme za podporu!!!

Moc děkujeme všem dárcům - firmě Enter - Prise Sorting s.r.o., paní Markové, Dopitové, Boháčové, Pilařové, Marešové, Hladké, Trpkošové A., Hovorkové, Janouškové  a paní Bednaříkové, panu Boreckému!

Děkujeme Kadeřábkovým, Křešťanovým, Klimešovým, Štikovým, Mrňákovým, Benešovým a Řezníčkovým. 

Opět moc děkujeme za sbírku v Super ZOO Pardubice a nově i díky paní Horákové, která spolu se Zverimexem Andrýsovi ve Skutči uspořádali sbírku pro náš útulek.

Díky všem anonymním dárcům, kteří buď přispěli přímo v útulku , zverimexech, či v ordinaci MVDr. I. Jeníka

Moc si Vaši pomoci vážíme a za pejsky velký dik.
Všem krasný nový rok, hodně zdraví a spokojenosti ❤️ Za útulek Romana Jeníková

Děkujeme paní Renatě Brajila za ostříhání a zkrášlení pejska Boba!!!

Moc děkujeme všem hodným lidem, kteří pro pejsky dovezli granule, konzervy, piškoty, vitamíny, pochoutky a salámky a zpestřili jídelnícek útulkáčkům. Jsou to manželé Ježovi, Bořilovi, Jirkovi, Klimesovi, rodina Fouskova, Řezničkova, Kadeřábkova, Křesťanova, slečna Trpkośová, pan Borecký, pan Oplištil a pan Petržílek, paní Bednaříková, paní Marková a paní Pochobradská.
Děkujeme zaměstnancům firmy Megatech, kteří také přispěli finanční částkou na naše pejsky.

Velmi děkujeme i zverimexu SUPERZOO, který opětovně uspořádali sbírku pro náš útulek.

Moc moc děkujeme zverimexu SUPERZOO Pardubice, který pro náš útulek opakovaně zorganizoval sbírku. A samozřejmě všem jejich zákazníkům, kteří myslí na útulkové pejsky.

 

Velmi děkujeme rodinám Kadeřábkovým a Křesťanovým za hypoalergenní krmivo pro Polly!!! Děkujeme!!!

Děkujeme zverimexu Superzoo za opětovné uspořádání Vánoční sbírky pro naše útulkáčky!!! Děkujeme!!!

Velmi děkujeme zverimexu Akvateraexo Chrudim - pan Jehlička za Vánoční nadílku pro naše pejsky!!! Děkujeme!!!

Moc a moc děkujeme všem příznivcům našeho útulku, kteří pro pejsky v útulku dovezli potřebné věci - granule, konzervy, piškoty... Děkujeme manželům Klimešovým, panu Syslovi, paní Štursové, slečně Pitrové s rodinou, panu Petržílkovi, Velmi děkujeme panu Boreckému, Boháčovým, panu Bořilovi, panu Němcovi, paní Bednaříkové. Všem velmi děkujeme!!!

Velmi děkujeme zverimexu SUPERZOO  Pardubice za uspořádání další Vánoční sbírky pro naše pejsky!!!

Děkujeme zverimexu SuperZoo Pardubice za Vánoční dar pro naše pejsky - granule, pochoutky a potřeby pro útulkáčky!!! Moc děkujeme!!!

 

Moc děkujeme panu Urbanovi, slečně Pišťáčkové za granule, konzervy, pochoutky pro naše útulkáčky!!!

Také velmi děkujeme manželům Šiklovým, kteři dovezli pro Polly antialergenní granule!!!Děkujeme!!!

Děkujeme paní Pavlíně Ludvigové, Daně Zlesákové, Daniele Kolaríkové za finanční příspěvek našemu útulku!!!

Moc děkujeme třídě 6.A ze ZŠ Dr. Malíka. Žáci se k nám vydali i přes problémy autobusové dopravy a pro naše pejsky dovezly granule, piškoty, pochoutky, deky a další potřebné věci pro útulkové chlupače. Děkujeme!!!

Velmi děkujeme manželům Klimešovým, kteří každoročně vzpomenou na náš útulek a pro pejsky přivezou granulky, pochoutky a jiné potřeby pro chod útulku. Děkujeme Vám!!!

Děkujeme zákazníkům prodejny SUPERZOO, že myslí na pejsky v útulcích a pro naše pejsky v prodejně nechávají granulky, hračky, pochoutky...Moc všem děkujeme!!!

Děkujeme paní Markové za granulky a kapsičky pro naše útulkáčky!!!

Velmi děkujeme Mateřské škole Kamarád z Pardubic. Děti nás navštívili 6.11. přivezli útulkáčkům opravdu velkou nadílku. Granulky, hračky, piškoty, deky, pelíšky. Opravdu moc moc děkujeme!!!

 

Děkujeme všem dobrým lidem, kteří si vzpomněli na naše chlupáče v útulku a během prosince jim přilepšili v podobě granulí, piškotů a jiných laskomin a také děkujeme všem, kteří přispěli finančně na provoz útulku, či na zakoupení speciálních diet pro naše psy.Nechceme jmenovat, abychom na někoho nezapomněli, proto ještě jednou velký dík všem, kdo si na naše svěřence vzpomněli.Díky moc všem :-) Během měsíce prosince, hodní lidé přinesli 260 kg granulí a pochoutek a příjemně tyto dárečky zpestřily "jídelníček" našim svěřencům.

 

Ještě jednou velký dík ;-)

 

Děkujeme majitelům restaurace pod Zámkem Slatiňany za nadílků granulí a piškotů.

Děkujemu panu Hoškovi za granule, maso a piškoty pro naše útulkáčky.

 

Moc děkujeme manželům Fendrichovým, kteří k nám do útulku přivezli granulky, deky, misky, vodítka, obojky, čistící prostředky atd. Děkujeme!!!

Děkujeme Peškovým z Chrudimi, kteří každoročně přinesou útulkovým pejskům dárky!!! Moc děkujeme!!!

Poděkování patří pro "Tým firmy Vodafone - Chrudim".Tento tým si vybral náš útulek pro brigádnický den, který je věnován neziskovým organizacím a tato parta lidiček odvedla opravdu kus práce. Pro naše pejsky přivezli i piškoty a granulky. Moc děkujeme!!!

Moc děkujeme paní Renatě Brajila za ostříhání hafíka Ferdinanda!!!

Poděkování patří manželům Klimešovým, kteří si z našeho útulku adoptovali fenku Fany, a jejim přátelům, kteří pro pejsky přivezli maso a nějaké pochoutky. Děkujeme!!!

Moc děkujeme chrudimskému útulku za finanční dar z přebytku sbírky na fenku Rosi. Částku použijeme na další léčení fenky Polly, která má kožní problémy. Děkujeme!!!

Děkujeme paní Markétě Novosádové za granule a masové konzervy pro naše pejsky!!!

Děkujeme manželům Klimešovým, kteří dali domov fence Fany a nyní pro pejsky dovezli granulky a deky!!!

Moc a moc děkujeme panům Martin a Reto Casparis, kteří věnovali do útulku věci pro psy a Reto vyrobil tři krásné nové dřevěné lehátka (postýlky) pro psy. Vše na vlastní náklady věnovali a dovezli útulku až ze Švýcarska.

 

Moc a moc děkujeme paní Zuzaně Steinerové a jejím přátelům (Jiří Fendrych, Andrea Paldrmanová, Ondřej Rybička, Hana Vytásková, Michal Novotný, Jana Jindrová, Zuzka Slámová). Paní Zuzana měla narozeniny a dohodla se se svými přáteli, že od nich nic nechce a to co by utratili za dárky, že věnují útulku. V sobotu navštívili náš útulek, přivezli granulky, pochoutky a hračky pro psy, zavenčili a hlavně se složili na speciální krmení a šampón pro naši Polly, která stále bojuje s kožním ekzémem.

 

Děkujeme Adéle Vackovou a Kláře Ondráčkové, slečny přivezly vodítka, pamlsky, piškoty a některé pejsky vyvenčily.

Děkujeme paní Petře Ježkové, Janě Bočkové, Antonii Vojtěchové a Petru Jechovi za granulky, maso, piškoty a hračky.

Děkujeme MVDr. Lence Poláčkové a MVDr. Josefa Taberyho, kteří do našeho útulku poslali granulky.

Děkujeme sdružení PESOS.CZ - Lucce Točekové za kvalitní krmivo, deky, pelíšky, oblečky, hračky,misky, obojky...spoustu věcí pro podlíšťanské útulkáčky!!!!

Za finanční příspěvek děkujeme Seidlovým!!!

Děkujeme firmě Noviko - výrobce krmiv Calibra za sponzoring našich útulkáčků!!! Děkujeme!!


Děkujeme rodině Špičákových za deky a granulky pro útulkové hafíky!!!

Děkujeme panu Pražákovi a paní Mudrochové za granulky pro naše hafíky!!!

Za finanční příspěvek pro naše hafíky moc děkujeme paní Soně Králové!!!

Děkujeme firmě Alukov za darování makrolonových desek na zakrytí kotců pro naše pejsky!!!

Děkujeme paní Marii Doležalové za finanční příspěvek pro naše útulkáčky!!!

Děkujeme rodině Moučkovým za krmivo a piškoty pro naše útulkáčky!!!

Moc děkujeme manželům Divišovým, kteří se ujali fenečky Lily a zároveň útulkovým pejskům přivezli krmivo! Děkujeme!!!

Děkujeme paní Malinské a dalším zaměstnancům Vodafonu za finanční příspěvek pro naše pejsky!!§

 

Velké díky patří paní Brajila, která jezdí stříhat naše pejsky a udělá z nich vždy fešáky!!! :-)

Děkujeme paní Bártové za příspěvek na léky pro fenečku Lily!!!

Děkujeme panu Martinu Nesladkovi, 100 Reality CZ sro za krmivo pro naše pejsky!!!

Děkujeme paní Prokopové za deky a granulky pro naše bafíky!!!

Moc děkujeme paní Zuzaně Machovcové - ALLA MÓDA za krásný obleček pro Leriho!!!

Děkujeme paní Davidové, která nám dovezla dostatek dek, piškoty a granulky a také nám dopravila  spoustu dárků ze Zvířecího obchůdku na Dukle v Pardubicích, kterým patří také obrovský dík za vše co nám poslali pro naše bafany a že shromáždili i věci od lidí, kterým není lhostejný osud našich psů v útulku.
Moc děkujeme za obleček pro Leriho a Lili, mlsky pro pejsky, piškoty, hračky a misky.
..
děkujeme!!!!

Děkujeme paní Bakešové za deky a piškoty pro naše pejsky!!!

Děkujeme Barče Peškové za krmčo a piškotky!!!

Děkujeme paní Darině Dalla-Valle za krmení, dárečky a venčení našich pejsků!!!

Děkujeme panu Klimešovi za granulky pro naše pejsky!!!

Děkujeme všem, kteří si vzpomněli na pejsky z našeho útulku a přinesli krmivo, dobroty, deky, hračky...Děkujeme paní Jičínské, panu Petržílkovi, slečně Peštové, slečně Schejbalové, rodině Drobílkovým...

Za Vánoční nadílku děkujeme Restauraci Pod Zámkem!!!

Děkujeme rodině Suchých, kteří pejskům darovali deky, matrace a piškoty.

Moc děkujeme Milanu Holcovi a Šárce Odvárkové, kteří uspořádali přednášku z cestování Milana, a vybrané vstupné věnovali pejskům v našem útulku. Návštěvníkům přednášky také děkujeme!!!

Děkujeme majitelům Restaurace pod Zámkem ve Slatiňanech, pro naše pejsky darovali krmivo.

Děkujeme panu Janáčkovi za finanční příspěvek na pejsky a za krmení!!!

Děkujeme pořadatelům a všem dobrovolníkům, kteří pomáhají s organizací umísťovací výstavy Sen Zvířat, že jsme se mohli zúčastnit této supr akce a těšíme se na příští ročník!!!Taktéž děkujeme panu Kolouchovi ze Slatiňan za zapůjčení dodávky!!!

Za finanční příspěvek a deky pro pejsky děkujeme paní Kovaříkové!!!

Děkujeme hasičům Včelákov za darování dobrot pro naše pejsky!!!

Za finanční příspěvek děkujeme paní Daně Němečkové!!!

Za finanční podporu děkujeme Šárce Odvárkové a paní Lankové!!!

Za finanční dar děkujeme paní Zákravské a paní Marii Doležalové!!!

Moc moc děkujeme paní Renatě Brajile za ostříhání našich pejsků - Majka, Čendu a Kvida!!!!

Za finanční příspěvek na chod útulku děkujeme paní Jirové!!!

Moc děkujeme panu Hudečkovi, paní Bímové, paní Mgr. Zikmundové, paní Schrottové, paní Zákravské za finanční příspěvky pro naše psíky!!!

Za pravidelné příspěvky děkujeme paní Markové!!!

Děkujeme kutnohorskému útulku a jejich pracovníkům/dobrovolníkům za spolupráci!!! :-)


Poděkování patří paní MVDr. Mravíkové z Chrudimi, která útulku darovala ekoparazitika pro naše pejsky!!!

Děkujeme paní Schullové a jejímu synovi za finanční příspěvek na naše pejsky!!!

Děkujeme Nadačnímu fondu PSÍ DOMOV  a paní Zárubové z azylu pro opuštěné kočky Lucky za misky pro naše pejsky!!!

Děkujeme firmě Recycling - kovové odpady a.s. Slatiňany za finanční příspěvek na provoz útulku!!!

Děkujeme za finanční příspěvek pro pejsky paní Novosadové, panu Vachoutovi L. z Prahy a paní Hodicové ze Slatiňan.

Děkujeme všem, kteří během měsíce prosince přivezli do útulku krmení, piškoty, hračky či maso pro pejsky - manželé Špičákovi, Kamila a Slávek Hudíkovi, Letáčkovi z Chrudimi, sl. Filipová a pan Drahoš, sl. Ťopková a pan Preisner, Prokešovi, Fuksovi z Chrudimi, paní Šimonová ze Škrovádu, Barča Pešková z Chrudimi, paní Novosadová, manželé Moučkovi z Mikulovi. Všem za naše útulkáče děkujeme!!!!

Děkujeme paní Kristině Bálkové a Kláře Lánské za darování několika dek pro naše pejsky!!!

Děkujeme manželům Mockovým z Chrudimi za příspěvek na krmení pro naše bafany, paní Kopecké za deky a molitany a Domovu důchodců Heřmanův Městec za molitany.


Děkujeme paní Janě Červinkové, od které pejskům přišel vánoční balík -  granulky, hračky, piškoty a maso!!!
 

Děkujeme kutnohorskému útulku a jejich pracovníkům/dobrovolníkům za spolupráci!!! :-)


Děkujeme paní Jitce Strouhalové, Slávce Kopecké, Janě Malinové, Míše Bubuliakové, a panu Milanovi Havlikovi, kteří na útulek přivezli krmení, piškoty, dobrůtky, maso, hračky a deky pro naše miláčky!!!!

Děkujeme paní Doležalové z Prahy, která nám zaslala deky pro pejsky!


Díky patří i paní Petře Hlubiňákové, která chodí venčit pejsky z útulku!!!

Děkujeme sourozencům Kolovratníkovým, kteří k nám vážili cestu až z Prahy a přivezli krmení a maso, a vyvenčili feňuli Áju.

Moc děkujeme panu Kolouchovi a firmě Stavební Huť Slatiňany za pomoc s opravou kotců a za zapůjčení dodávky na výstavu Sen Zvířat!!!

Děkujeme manželům Beerovým, kteří útulek zastupovali na umísťovací výstavě Sen Zvířat v Praze, vydali štěně novým majitelům a do útulku přivezli z akce granule, konzervy, laskominy a potřeby pro pejsky.
Tímto i děkujeme pořadatelům této akce, že jsme se mohli zúčastnit této supr umísťovací výstavy a těšíme se na příští ročník!!!

Děkujeme manželům Malinským, kteří si z našeho útulku adoptovali Abíka a pro ostatní pejsky přinesli pytel krmení.

Děkujeme paní Zdence Hladké za dobroty pro pejsky a za finanční příspěvek.

Moc děkujeme paní Renatě Brajila, která už druhým rokem stříhá naše pejsky! Moc za ně děkujeme!!!!

Děkujeme paní Kovaříkové, která útulku věnovala vodítka, kartáče a hračky pro psíky!!!


Za finanční podporu moc děkujeme panu Lipovskému!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Velmi děkujeme panu Vlastimilu Brabcovi, který na účet útulku zaslal milý finanční obnos!

Velké dík patří paní Strouhalové a její rodině. Adoptovali si z našeho útulku pejska Johna a nyní zaslali 5.000,- na podporu Frenka, Aldana, Vildy, Freda a Tobiho.


Na pořad "Chcete mě" zareagovali manželé Outratovi z Pardubic a útulku darovali téměř novou zateplenou boudu pro pejska. Moc za ni děkujeme!!!

Děkujeme Věrce z Mostu za krásné básničky pro Tobiho a Frenka. Díky moc, Věro!!!!

Děkujeme společnosti Plaček s.r.o. za věnování granulí EUKANUBA - 1000kg pro pejsky v našem útulku.


Pan Mirek Jonáš několikrát útulku daroval velké množství krmení a masových konzerv. Za hafany moc děkujeme!

4.4.2010 do útulku přišla slečna Netolická se svým přítelem a přinesli pytel krmení pro pejsky a granulky, maso pro kočky. Moc děkujeme!


Také bychom rádi poděkovali paní Dreisetlové z Polkovic za finanční příspěvky pro zvířátka v útulku. Děkujeme!

Děkujeme panu Slávkovi a paní Kamile, kteří chodí pravidelně v neděli venčit pejsky a vždy jim přinesou nějaké dobroty nebo krmení.
 
Velké dík patří slečně Heleně Rohlíkové, která o víkendech, svátcích a kdy je potřeba, chodí do útulku vypomáhat a starat se o pejsky.

Děkujeme báječné Danče Bočkové za vytvoření krásného loga pro naše stránečky!